Om byggfirman Lundberg & Carlsson AB

”Pensionärshemmet” skulle 1961 byggas i Malmbäck och Lennart Lundberg och Elof Carlsson räknade hem det jobbet. Det var starten för Byggnadsfirma Lundberg & Carlsson AB. Det de båda entreprenörerna startade med var varsin tombola och diverse handverktyg. Plattan göts på hösten 1961 men bygget fick avbrytas p g a en sträng vinter men återupptogs våren 1962. Metoder växte fram, egna uppfinningar testades, som egenbyggda hissar t ex. Egentillverkad betong byttes med tiden ut mot betong från Landsbro. Bilen lämnade betongen i en betongficka vartefter den kärrades ut. Först på 1980-talet kom det bilar med ränna som underlättade gjuteriarbetet.

Efter detta följde det ena stora bygget efter det andra. Församlingshemmet, Sparbanken, flera stora ny- och tillbyggnader av Malmbäcks industrier, såghuset åt Bodafors Trä AB, ålderdomshemmet, tillbyggnaden av Malmbäcks skola, macken mm.

Innan det nya ålderdomshemmet Malmåkra byggdes, så skulle det gamla flyttas. Flytten genomfördes på så vis att man sakta rullade bort huset så att el, vatten och avlopp hela tiden skulle fungera för att pensionärerna skulle kunna bo kvar under flytten.

Runt 1968 hade firman sin storhetstid sett utifrån antalet anställda då ca 25 man var anställda.

1970 inleddes en period med husbyggnader för privatpersoner. Dessa gjordes i serier om fem och fem. De första fem husen byggdes på uppdrag av Myresjöhus. Nästkommande fem byggdes i lösvirke i egen regi efter egna ritningar och idéer. Då kostade ett nyckelfärdigt hus 96000 kr. Ca 20 hus har byggts i Malmbäck av firman.

Under en period under 1970- och 1980-talet renoverades flera ladugårdar i samband med att man införde utgödsling och bytte ytterväggar i fähusen från timmer till murat. Ett antal nybyggda ladugårdar blev det också under perioden.

1990- och 2000-talet har främst präglats av renoveringar och mindre ny- och tillbyggnader, men även med inslag av större jobb såsom fabriks- och industritillbyggnader.

Idag utför vi det mesta inom bygg och anläggning där kundens önskemål och ett högt kvalitetstänkande ska stå i fokus.

Ägarna Simon Granlinger och Andreas Hjelmqvist här tillsammans med en av firmans grundare Lennart Lundberg.