ROT-avdrag

Utnyttja ROT-avdrag -30 %
Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för Reparation samt Om- och Tillbyggnad. Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Det är 30 procent av arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag. Kostnader för material, resor, utrustning eller administration i samband med arbetet ger alltså inte rätt till avdrag.

Tänk också på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna få göra avdrag.

 

Läs mer om rot-avdraget på Skatteverkets hemsida >>Skatteverket