Personuppgiftspolicy

Som kund hos oss vill vi att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. I samband med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft 25 maj 2018 förstärktes dina rättigheter. Du fick bland annat större möjlighet att bestämma över hur vi hanterar dina personuppgifter. Som personuppgift räknas all information som kan relateras och härledas till en person och som gör att hon eller han kan identifieras.

Behandling och lagring av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som du som kund lämnat till oss i samband med att ni köpt, beställt eller frågat om offert på en vara eller tjänst. Det kan vara uppgifter som till exempel namn, adress, fastighetsbeteckning eller bilder på er fastighet. Personuppgifterna behandlas för att uppfylla lagkrav samt för att ingå avtal. De kan också komma att behandlas för att skapa och behålla en god kundrelation eller för marknadsföring.
Vi sparar bara uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen. Bokföringslag och tid för reklamation är två exempel på vad som kan påverka lagringstid.

Utlämnande av personuppgifter
Personuppgifter kan komma att lämnas ut till underleverantörer eller samarbetspartners i samband med utförande och planerande av tjänster till dig som kund. Detta gäller även för att uppfylla lagar och krav från myndigheter.

Vi använder olika IT-lösningar i vår verksamhet, vissa lokalt installerade och vissa är molnbaserade. I de fall där personuppgifter hanteras via molntjänster, är vi noggranna med din integritet och säkerhet. Leverantören av molntjänsten är då vårt personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna enligt våra rutiner.

Dina rättigheter
Du har när som helst rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig. En skriftlig begäran om detta ska skickas till personuppgiftsansvarig vilket är Byggnadsfirma Lundberg & Carlsson AB,
Centralgatan 1, 57168 Malmbäck.
Självklart har du också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.
I de fall hantering av personuppgifter lagrats med hjälp av samtycke från dig, och om inga lagliga hinder finns, har du rätt att ta tillbaka samtycket och att få dina uppgifter raderade.
Skulle du anse att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. Läs mer på deras hemsida https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/ .